ابرفرشته ميكائيلMichael :
میکائیل بزرگ و مقرب، ابرفرشته و محافظ بلندمرتبه اي است که در برابر تمامی تاثیرات ترس و انرژي هاي فرومایه پاسداري می کند. در هر صورت، احساس هاي منفی نیروي محرك در وراي همه آن چیزهایی است که در دنیا ناپسند و زننده است. بدون ترس، ما آرامش داریم.

اگر از میکائیل درخواست حفاظت کنید، او سپر بلاي شما در مقابل انرژي هاي پست خواهد بود.
مانند کسی که کارش بیرون انداختن افراد مزاحم از محیط هاي عمومی می باشد، میکائیل قادر است ارواح، تجارب افراد پست و فرومایه را از شما دور کند. تنها دو هشدار وجود دارد:

 ١- شما، باید از او درخواست کمک کنید.

٢- شما باید به دریافت هاي شهودي گوش فرا دهید که مانند پرچم هاي قرمزي به شما هشدار می دهند هنگامی که تحت احاطه انرژي پست فردي یا موقعیتی قرار گرفته اید.
 
اگر درونتان به شما می گوید که رابطه اي یا موقعیتی خطا و اشتباه است به این احساس، اعتماد کنید. این روش هشدار جسم، خود برترتان، میکائیل عزیز و خداوند به شماست و هنگامی که اتفاق می افتد، می توانید از میکائیل درخواست کنید تا راه خروج از وضعیت را نشانتان دهد.
ابرفرشته اي میکائیل داراي چند خصوصیات می باشند. خصوصیات او شامل:
١-حفاظت به هنگام استفاده از وسايل نقليه.
٢-حفاظت از دارایی ها و اموال.
٣-حفاظت معنوي.
٤-حفاظت از شغل و آبرو.
٥-رهنمون هدف زندگی
٦-تعمیر وسایل ضروري.
نور اين فرشته بنفش روشن است.
ميكائيل مدافع همه بی آلایش و پاك است، 
میکائیل مظهر قدرت و دلیري است. او بطور معجزه آسایی مداخله می کند تا زندگی ها را نجات دهد و از جسم، عزیزان، وسایل نقلیه، اموال و شهرت و آبروي ما محافظت کند.

عمومی
نوع شاسی: ام دی اف 8 میلی متر 
سایز: بزرگ 
ابعاد: 30 سانتیمتر * 60 سانتیمتر 
وزن (بدون بسته بندی) 1290 گرم 
تا کنون نظری ثبت نگردیده است. اولین نفر باشید!

کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید نقد یا نظر شما در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}