توضیحات
عنوان: چله مدیریت هاله و چاکراها هدف: پاک سازی هاله نورانی و متعادل سازی چاکراها به کمک فرشتگان، مراقبه، قانون جذب، عبارات تاکیدی و... محتوی چله: ده تکنیک مدیتیشن (بصورت فایل صوتی) توسط دکتر برازنده نکته مهم: امکان استفاده مشترک از تکنیک ها وجود ندارد و لازم است هر فرد شخصا تهیه نمای
فایل ها
ردیف عنوان دانلود
1 تکنیک شماره یک
2 تکنیک شماره دو
3 تکنیک شماره سه
4 تکنیک شماره چهار
5 تکنیک شماره پنج
6 تکنیک شماره شش
7 تکنیک شماره هفت
8 تکنیک شماره هشت
9 تکنیک شماره نه
10 تکنیک شماره ده
{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}