توضیحات
دوره آموزشی فرشته شناسی؛ سطح دوم درس گفتارهای صوتی توسط دکتر برازنده؛ بیست جلسه تئوری همراه با تمرینات عملی ارتباط با فرشتگان؛ بیست تمرین عملی مراقبه و مدیتیشن توضیح: هر جلسه (تئوری و عملی) حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت می باشد سرفصل دروس تئوری سطح دو فرشته شناسی: بررسی دیدگاه های ملاصدرا (فیلسوف، عارف و مفسر بزرگ) درباره فرشتگان، معرفی برنامه همسویی با فرشتگان، معرفی کتاب بررسی مفاهیم ارتعاشی اعداد در ادبیات فرشتگان، شناخت رافائل لیدر فرشتگان سلامتی و شفا و شرح وظایف این فرشته، شناخت میکائیل لیدر فرشتگان محافظ و فرشتگان رزق و روزی و شرح وظایف این فرشته، شناخت راگول لیدر فرشتگان ایجاد و بهبود روابط و شرح وظایف این فرشته، شناخت جرمیل لیدر فرشتگان احساسات و عواطف و شرح وظایف این فرشته، نقش ابرفرشتگان مهم و معروف در مشاغل مختلف، تکنیک هایی برای ارتباط با فرشتگان نامبرده و جذب هدایت، حمایت و انرژی آنها تمرینات عملی سطح دو فرشته شناسی: تمرینات مدیتیشن و مراقبه با فرشتگان متناسب با دروس تئوری فوق توضیح مهم: دروس قبلا ضبط شده و فایلهای صوتی آن در اختیار شما قرار می گیرد و ارائه دروس بصورت پخش زنده نمی باشد
فایل ها
ردیف عنوان دانلود
1 درس گفتار اول
2 مراقبه اول
3 درس گفتار دوم
4 مراقبه دوم
5 درس گفتار سوم
6 مراقبه سوم
7 درس گفتار چهارم
8 مراقبه چهارم
9 درس گفتار پنجم 1
10 درس گفتار پنجم 2
11 درس گفتار ششم
12 مراقبه ششم
13 درس گفتار هفتم
14 مراقبه هفتم
15 درس گفتار هشتم
16 مراقبه هشتم
17 درس گفتار نهم 1
18 درس گفتار نهم 2
19 درس گفتار دهم
20 مراقبه دهم
21 درس گفتار یازدهم
22 مراقبه یازدهم
23 درس گفتار دوازدهم
24 مراقبه دوازدهم
25 درس گفتار سیزدهم
26 مراقبه سیزدهم
27 درس گفتار چهاردهم
28 مراقبه چهاردهم
29 درس گفتار پانزدهم
30 مراقبه پانزدهم
31 درس گفتار شانزدهم
32 مراقبه شانزدهم
33 درس گفتار هفدهم
34 مراقبه هفدهم
35 درس گفتار هجدهم
36 مراقبه هجدهم
37 درس گفتار نوزدهم
38 مراقبه نوزدهم
39 درس گفتار بیستم
40 مراقبه بیستم
{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}